FAQ

Det vil glæde os at besvare dine spørgsmål. Her finder du svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål. Hvis du har yderligere spørgsmål eller forespørgsler, så kontakt os.

Hvor bliver OMBRELLO® brugt?
I alle typer af bygninger, gamle og nye bygninger med eller uden kældre, i enkelt- og fler-familieboliger, sommerhuse, hoteller, skoler, kontorbygninger, lagerbygninger, garager, fabrikker, civilforsvarets faciliteter samt historiske bygninger, beskyttede bygninger, kirker, slotte, gallerier og museer. OMBRELLO® kan stort set anvendes i alle slags bygninger.

Hvad er OMBRELLO®- systemet?
Et system der opererer efter det elektrofysiske princip og fjerner væggens sugeevne samtidig med, at det forhindrer fugten i at trænge ind i væggen. Det er et trådløst system der monteres uden at der skal fræses i væggen el. lign.

Hvad bevirker OMBRELLO®- systemet?
OMBRELLO®- teknologien erstatter manglende, defekte eller ikke-eksisterende fugtbarriereskabende lag og eliminerer opstigende og sidevægs gennemtrængende fugt i sten-, beton-, murstens- og trævægge. Kapillærvirkningen i murværk neutraliseres. Dette betyder, at der ikke kan være mere fugtopstigning i murværket. Den eksisterende murværksfugt vandrer tilbage i jorden. De tørre vægge kommer tilbage og den oprindelige isoleringsværdi genopstår.

Giver OMBRELLO®- systemet elektrosmog?
OMBRELLO®- systemer fremkalder ikke elektrosmog eller sender stråler ud, der kan være skadelige for mennesker, dyr eller planter.

Hvad der kan opnås med OMBRELLO®- systemet?
Installeringen fjerner årsagen til misfarvning, afskalning af puds, murnedbrydning, muggen lugt, skimmelsvamp og saltudblomstninger. Sorte pletter i murværket elimineres, den høje luftfugtighed sænkes og de dertil tilknyttede sundhedsrisici såsom allergi, forkølelse, gigt etc. minimeres.

Hvor lang tid tager tørlægningen?
Afhængigt af graden af fugtighed og væggens byggesubstans tager tørringsprocessen normalt 12 til max. 36 måneder. Tørringstiden afhænger af vægtykkelse, fugt indtrængningen og niveauet af væggens fugttilstand. Saltindholdet i murværket og udlufting i rummene påvirker processen afhængig af årstiden. Samtidigt bliver de mellemliggende vægge, gulve og trapper også tørret.

Hvor lang tid tager det i gennemsnit før et hus er tørt?
Normalt omkring 18 måneder.

Hvad kan fremskynde tørringsprocessen?
Fjernelsen af gammel maling og gips- og pudslag, meget god ventilation og bortledning af regnvand vil selvfølgelig fremskynde tørringsprocessen.

Hvornår kan OMBRELLO®- systemet ikke bruges?
Når det ikke drejer sig om kapillærfugt (når fugten ikke er opstigende eller sidegennemtrængende).

De første tegn på OMBRELLO®- systemets brug?
Den mugne lugt forsvinder efter seks til tolv måneder. Væggene føles varme og tørre. Kondensering af en høj relativ luftfugtighed på kolde overflader elimineres. Mug og hussvamp dannelsen fjernes gennem fjernelsen af næringsgrundlaget.

Er min bolig berørt af kapillærfugt?
Vi tilbyder en gratis analyse. Kontakt os, så vi kan lave en aftale. Vores ekspert besøger din ejendom og laver et detaljeret tilbud på baggrund af analysen.

Hvor stort er OMBRELLO®- systemet?
Kabinettet på OMBRELLO®- vægaffugtningssystemet dækker et vægområde på størrelse med et A4 ark (B 290 x H 220 mm) og har en dybde på 140 mm. (se OMBRELLO-systemet)

Hvor mange systemer er nødvendige for en bygning?

Med et OMBRELLO®- system er det muligt at tørlægge en hel bygning med alle mellem- og yder vægge. Den effektive radius justeres til størrelsen af bygningens grundareal.

Hvad med vedligeholdelsen?
OMBRELLO®- systemer er vedligeholdelsesfri.

Hvor bliver OMBRELLO®-systemet installeret?
Så centralt som muligt i bygningen. Skillevægge, døre og gulve giver ikke hindring for effektiviteten.

Hvilke fordele giver OMBRELLO®- systemet i forhold til andre metoder for tørring af vægge?
Takket være den skånsomme OMBRELLO®- teknologi, er der ikke behov for strukturelle interventioner. Dette betyder ingen støj, snavs og støv. Ingen kemisk brug, så OMBRELLO®- systemet er miljøvenligt og bygningskonstruktionen bliver ikke skadet.

Forårsager enheden støj?
OMBRELLO®- systemet arbejder lydløst og uden elektromagnetisk forurening.

Hvor følsomt er systemet?
Efter afbrydelse af den elektriske spænding vil systemet automatisk genaktivere processen, grøn LED. OMBRELLO®- systemer er beskyttet mod lynnedslag.

Hvor lang er levetiden for et system?
Den høje kvalitet af de elektriske komponenter i systemerne bliver ikke stresset ved overophedning eller vibration. Levetiden for vores OMBRELLO®- systemer er 30 til 50 år.