Fugtigt murværk

Fugtige vægge er et alment problem. De er i hvert fjerde til femte hus i Danmark og er med til at udøve permanent skade på alle slags bygninger.

Årsag og virkning

Fugtige vægge kan have mange årsager:
For ældre eller historiske bygninger, ligger årsagen oftest i en manglende fugtbarriere. Ved nyere bygningskonstruktioner er årsagen defekt eller manglende fugtbarrierer. Disse forhold kan føre til opstigende fugt samt gennemtrængende fugt i sidevæggene. Jordfugtigheden ved bygningskonstruktioner i jord skyldes væggenes sugeevne. Fugten bevæger sig igennem væggene og gennem overfladisk fordampning fører det til strukturelle skader, der viser sig på bygningen som misfarvning i malingen eller pudsen.
Sådanne skader omfatter saltudblomstringer, afskalning, sand der forsvinder og undertiden delvise hulrum under pudsede overflader, dette skyldes den fortsatte transport af salt fra jorden. Saltet vandrer i opløst form i væggen og udkrystalliseres under fordampningsprocessen.

Kapillærstigende fugt i murværket:
Et manglende eller defekt fugt-kapillærbrydende lag, såsom en fugtspærre i de yderste og mellemliggende vægge fører til en kapillærstigende fugt i væggene.
Udblomstringer skyldes, at salte, opløst i vand i murværket, ved udtørringen føres frem til overfladen, hvor de udskilles, når vandet fordamper. Dette fører til at sandet ledes væk, hvorpå der opstår afskalning og væggen forfalder.
De vandopløselige salte kan allerede ved murværkets opførelse have været i stenene eller i mørtlen. De kan også være dannet i murværket ved påvirkning fra syreholdigt regnvand eller på grund af afsyring. De kan endvidere være suget op i murværket fra jorden, hvis der mangler en fugtspærre mellem fundament og murværk.
Hvis store nedbørsmængder trænger ind i eller løber ned ad murværk, hvor mørtlen endnu ikke er hærdet tilstrækkeligt, kan bindemidlet blive udvasket fra mørtlen og afsat på murværkets overflade. Det ligner udblomstringer.

Følgerne

Folgen

Konsekvenser af opstigende fugt (følgerne):

Dyre bygningsskader
Hvis denne fugtighedstransport ikke standses og afbrydes, kan der ikke foretages en permanent restaurering, hvilket fører til korte renoveringscykler og gentagne omkostninger.

Indeklimaet
I rum med dårligt klima, der har en muggen lugt eller direkte mug i murværket, kan man nemt få allergiske reaktioner og / eller forskellige sygdomme.

Varmeudgifterne
Tilmed er isoleringen af fugtige ydervægge meget dårlig, hvilket fører til høje varmeudgifter.